خانه » همسایگان زشک

همسایگان زشک

روستاهای زیر در مجاورت روستای زشک قرار دارند:

  1. حیطه علیا و سفلی
  2. محلات زشک
  3. ابرده
  4. کنک
  5. خروین (خور)
  6. دولت آباد
  7. کلاته ابراهیم خان
  8. بوژان