حیطه سفلی و علیا

روستای حیطه سفلی در ۸ کیلومتری بعد از زشک قرار دارد و جاده آن خاکی می باشد که از کنار رودخانه زشک به این روستا می رسد.

جمعیت:

به روز خواهد شد.

اعضای شورا:

  1. آقای حسن بهرامپور مقدم
  2. آقای نظریان
  3. آقای

دهیار:

آقای

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.