خانه » حیطه سفلی و علیا

حیطه سفلی و علیا

روستای حیطه سفلی در 8 کیلومتری بعد از زشک قرار دارد و جاده آن خاکی می باشد که از کنار رودخانه زشک به این روستا می رسد.

جمعیت:

به روز خواهد شد.

اعضای شورا:

  1. آقای حسن بهرامپور مقدم
  2. آقای نظریان
  3. آقای

دهیار:

آقای